Công cụ

Balance Scorecard - Thẻ Điểm Cân Bằng

Phương pháp BSC do Robert Kaplan và David Norton xây dựng vào năm 1992, đây là phương pháp nhằm triển khai việc thực hiện chiến lược dựa trên 4 yếu tố chính là: tài chính, khách hàng, quy trình kinh doanh nội bộ, đào tạo và phát triển.


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HUTA
Đ/c: 151/4 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Email/Facebook/G+ : nguonlucdoanhnghiep@gmail.com
Điện thoại : 08 66765421 - Fax : 08 66765421

Bộ Phận Tư Vấn - Kinh Doanh
Điện thoại: 0983 877 448 - Email: nguonlucdoanhnghiep@gmail.com
Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng
Điện thoại: 08 66765421 - Email: nguonlucdoanhnghiep@gmail.com